#125040 GS Heim Tokumaru
1 Chome Tokumaru, Itabashi City, Tokyo
Tōbu-nerima Station (11 phút)
Năm xây dựng1985
Số tầng4
Mã tòa125040su
Giao thông
Tōbu-nerima Station (11 phút)
Kami-Itabashi Station (20 phút)
Số phòng còn trống
Phòng số
Gía
99,000 JPY/tháng
Phí quản lý
0 JPY/tháng
Tiền lễ-
Tiền đặt cọc
198,000 JPY
Kiểu nhà3 ~ 4 Rooms  (3DK)
Diện tích sàn61.6
Sẽ trống từ
Không trống
Bạn muốn Thuê?