Giới thiệu công ty

Company profile

Asia Commerce Limited là công ty IT chuyên phát triển trang web thương mại điện tử. Asia Commerce Limited hợp tác với một số công ty bất động sản phát triển ra trang web của Samurailand, để có thể mua và bán bất động sản tại Nhật Bản.

Samurailand là trang web nền tảng song phương mua và bán bất động sản tại Nhật Bản. Qua Samurailand, quý khách có thể tìm được tài sản đầu tư như nhà ở, căn hộ, văn phòng, chung cư và các loại bất động sản khác tại Nhật Bản theo tiêu chí tìm kiếm mong muốn của quý khách. Hiện tại Samurailand cho phép các công ty bất động sản tại Nhật Bản đăng thông tin bất động sản của họ trên website của chúng tôi.

Điều hành bởi

Tosei Revival Investment Co., Ltd. là công ty con 100% vốn của Tosei Corporation, đó là công ty bất động sản niêm yết trên sàn thứ nhất của TSE, và Main Board của SGX. Tập đoàn Tosei thực hiện hoạt động ổn định bởi 5 hoạt động chính như; chứng khoán hóa bất động sản, cho thuê, tư vấn quỹ đầu tư, quản lý tài sản... Tận dụng kiến thức, năng lực phân tích thị trường, quan hệ mạng lưới được hình thành bởi kinh nghiệm làm việc..., chúng tôi sẽ góp phần cho việc kích hoạt hóa và toàn cầu hóa của thị trường bất động sản tại Nhật Bản.

Tên công ty: Tosei Revival Investment Co., Ltd.

Người đại diện của công ty: Kaname Wakabayashi, Chủ tịch

Địa chỉ văn phòng đăng ký: 4-2-3 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan

Giấy phép : Thống đốc Tokyo: (3) No. 88903Samurailand is managed by Asia Commerce Limited, an IT and investment company.