#13650 Grand Heights Higashi Shinjuku
7 Chome Shinjuku, Shinjuku City, Tokyo
Higashi - Shinjuku (8分)
年代2006
楼层数5
楼号13650su
交通
Higashi - Shinjuku (8分)
Wakamatsu-Kawada (10分)
Nishi-Waseda Station (13分)
套房
房号
租金
112,000 JPY/month
管理费
6,000 JPY/month
礼金-
押金
112,000 JPY
房型1 Room  (1K)
面积28.07
可入住时间
不可入住
租房?